Vraag en antwoord

We hebben de meest gestelde vragen hieronder voor u beantwoord. Klik op de vraag om het antwoord weer te geven. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij, neem dan a.u.b. contact op via het contactformulier of stuur ons een e-mail.

 

Kan iedere afnemer van propaan zich bij u aanmelden?

Iedere afnemer van propaan in bulk (dat houdt in dat er een tank in de tuin ligt of op het terrein staat) die door een tankauto wordt gevuld) kan zich aanmelden.


Kunt u voor iedere afnemer meer dan 10% korting realiseren?

Dat kunnen wij niet garanderen. In de praktijk blijkt dat wij voor 80% van de propaangebruikers die zich bij ons aanmelden meer dan 10% korting kunnen realiseren. Als u wilt weten of dit ook voor u het geval is, meld u dan geheel vrijblijvend aan. Het is een kleine moeite en het kost u niets. Zo weet u snel hoeveel korting in uw geval mogelijk is.


U biedt deze service gratis aan. Hoe verdient u uw geld?

Vrijgas ontvangt van de leveranciers op basis van de bij hen ondergebrachte volumes een commissie. Daarom kan Vrijgas haar diensten kosteloos aanbieden aan de afnemers van propaan.


Ik heb een leveringsovereenkomst getekend die nog lang niet afloopt. Kunt u voor mij toch een korting regelen?

Het beste moment om uw korting te regelen is ongeveer een jaar voor het aflopen van uw leveringsovereenkomst (of natuurlijk als uw leveringsoverenkomst al is afgelopen). Meld u in dat geval aan bij VRIJGAS. Wij gaan graag voor u aan de slag zodat u na afloop van uw overeenkomst een betere prijs betaalt. Ook als uw leveringsovereenkomst nog meer dan een jaar loopt kunt u zich aanmelden. Vrijgas heeft afspraken met een aantal leveranciers om in bepaalde gevallen lopende overeenkomsten open te breken, zodat u direct al van een lagere prijs kunt profiteren.

Als u liever geen machtiging tekent zodat Vrijgas voor u aan de slag kan, dan kunt u ook eerst door Vrijgas een vrijblijvende prijs-check laten uitvoeren.


Mijn leveringsoverenkomst loopt binnenkort af en mijn huidige leverancier wil dat ik een nieuwe overeenkomst teken. Wat moet ik doen?

VRIJGAS adviseert u deze verlenging niet te tekenen. Laat u niet onder druk zetten of verleiden door een voorgespiegelde korting of lage prijs. In de praktijk blijkt dat VRIJGAS u over het algemeen een veel betere prijs kan aanbieden. Daarnaast houdt VRIJGAS voor u in de gaten dat u ook na verloop van tijd nog de afgesproken scherpe prijs betaalt. Wij komen bij klanten maar al te vaak tegen dat zij een scherpe prijs krijgen aangboden die vervolgens door de kleverancier eenzijdig wordt verhoogd zonder dat de klant dit doorheeft.


Mijn leveringsoverenkomst is afgelopen, maar volgens de voorwaarden is hij stilzwijgend verlengd voor een periode van vijf jaar. Zit ik hier nu weer voor vijf jaar aan vast?

Sinds 1 december 2012 is een overeenkomst na stilzwijgende verlenging altijd opzegbaar met een opzegtermijn van ��n maand. Als uw leveringsovereenkomst stilzwijgend is verlengd, dan zit u er niet automatisch weer voor bijvoorbeeld vijf jaar aan vast, maar kunt u de overeenkomst gewoon met een opzegtermijn van een maand opzeggen. Tot 1 december 2012 is een overgangsregeling van toepassing.

Leveranciers proberen vaak voor het aflopen van een overeenkomst de klant een nieuwe leveringsovereenkomst te laten tekenen voor weer een periode van vijf jaar. Dat mag de leverancier doen, maar u hoeft hier niet op in te gaan. Wij adviseren u in dat geval niets te tekenen en u aan te melden bij VRIJGAS om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Voor zakelijke klanten geldt de nieuwe wetgeving, die stilzwijgende verlenging zonder opzegmogelijkheid verbiedt, in principe niet. Als je als zakelijke klant geen actie onderneemt v��r het aflopen van een vijfjaarcontract, dan bestaat de mogelijkheid dat u er weer voor vijf jaar aan vast zit. Kleinzakelijke klanten vallen in bepaalde gevallen overigens soms wel onder de consumentenbescherming.


Ons huis is moeilijk bereikbaar. Onze tank moet met een speciale kleine tankauto bevoorraad worden. Kunt u voor mij toch de korting regelen?

Als uw tank om wat voor reden dan ook niet goed bereikbaar is, vermeld u dat dan in uw aanvraag. Het is belangrijk dat de leverancier hier van op de hoogte is, om een passende aanbieding te kunnen doen.


Onze tank is niet volgens de wettelijke regels geplaatst. Kunt u toch korting voor mij regelen?

Propaan is een produkt waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. De wettelijke voorwaarden voor het plaatsen van een tank zijn er niet voor niets. Als uw tank niet volgens de wettelijke regels is geplaatst, dan adviseren wij u zo hier zo snel mogelijk in overleg met uw leverancier verandering in aan te brengen. Zolang uw tank niet volgens de geldende regelgeving geplaatst en aangesloten is of kan worden, kunnen wij geen korting voor u regelen.


Wij wonen in Belgi�. Biedt u daar ook uw services aan?

VRIJGAS is op dit moment alleen actief in Nederland. Er zijn vooralsnog geen plannen om de activiteiten naar het buitenland uit te breiden.


Wij wonen op een Waddeneiland. Biedt u daar ook uw services aan?

Op dit moment hebben wij geen contact met leveranciers die voor concurrerende prijzen op de Waddeneilanden willen leveren. De kans dat wij voor u een korting van 10% kunnen regelen is daarom erg klein. Om die reden hebben wij besloten onze services niet aan te bieden voor tanks geplaatst op de Waddeneilanden.


Werkt u ook buiten Nederland?

Op dit moment werkt VRIJGAS uitsluitend in Nederland. Als het werkterrein op termijn wordt uitgebreid, dan laten wij dit op de website weten. Op dit moment zijn daar geen plannen voor.


Kunt u ook bemiddelen en korting regelen bij de afname van gasflessen?

Op dit moment is VRIJGAS alleen actief op het gebied van propaan in bulk (een tank op eiugen terrein die door een tankwagen wordt bijgevuld). Als wij besluiten onze activiteiten uit te breiden naar gasflessen, dan zullen wij dat op onze website vermelden.


Waarom wilt u een kopie van de leveringsovereenkomst?

Om de onderhandelingen met de leveranciers namens u zo goed mogelijk te kunnen voeren, is het belangrijk dat VRIJGAS exact op de hoogte is van de huidige situatie. Zo kunnen wij zorgen voor een zo goed mogelijke uitkomst.


Ik heb geen kopie meer van mijn leveringsoverenkomst. Kunt u toch voor mij aan de slag?

In dat geval zal VRIJGAS de benodigde informatie bij uw bestaande leverancier opvragen.


Ik heb geen recente facturen meer. Kunt u toch een korting voor mij regelen?

Om voor u aan de slag te kunnen, moeten wij weten hoeveel u nu betaalt. Als u geen facturen meer heeft, dan vraagt VRIJGAS de benodigde informatie bij uw leverancier op.


Waarom heeft u kopie�n van de facturen nodig?

De prijs van propaan verandert bijna wekelijks en iedere leverancier stelt zijn facturen op een eigen manier op. Denk hierbij aan inclusief btw, exclusief btw, leveringsdatum, factuurdatum, krediettoeslag, voorraadheffing, accijnsen, etc. Door uitsluitend met kopieen van facturen te werken weten wij zeker dat wij de prijsinformatie correct verwerken. Wij behandelen de informatie van de facturen uiteraard vertrouwelijk en wij delen deze informatie niet met derden. U kunt bepaalde privacy gevoelige informatie natuurlijk onleesbaar maken.


Waarom moet ik een machtiging met u tekenen voordat u voor mij aan de slag gaat?

VRIJGAS kan pas namens u met leveranciers onderhandelen, nadat wij hiervoor een machtiging van u hebben ontvangen. Verder staan in de machtiging de voorwaarden waaronder VRIJGAS voor u aan de slag gaat. Zo kan er geen misverstand ontstaan over de gemaakte afspraken. U kunt uiteraard ook eerst onze vrijblijvende prijs-check aanvragen. Tijdelijk bieden wij onze prijs-check gratis aan.


Kan ik bij dezelfde leverancier blijven of moet ik overstappen?

Dat kunnen wij van tevoren niet zeggen. Vrijgas is onafhankelijk en werkt samen met verschillende leveranciers die aan onze kwaliteitscriteria voldoen. In veel gevallen kunt u bij uw huidige leverancier klant blijven. Soms is een overstap naar een nieuwe leverancier de beste optie. Het belangrijkste is echter dat, wat de uitkomst ook is, er voor u geen kosten aan verbonden zijn. Een eventuele overstap wordt door Vrijgas kosteloos en vlekkeloos voor u geregeld.


Hoe gaat een eventuele overstap naar een andere leverancier in zijn werk?

Vaak kunnen wij de extra korting bij uw bestaande leverancier realiseren. Als in uw geval de overstap naar een nieuwe leverancier de beste optie is, dan regelt VRIJGAS dit vlekkeloos voor u. Hier zijn voor u ook geen kosten aan verbonden. De nieuwe leverancier pompt uw bestaande tank leeg, plaats een nieuwe tank, en vult deze. De oude tank wordt langs de weg gelegd. Vervolgens wordt uw vorige leverancier ingelicht dat zij hun tank kunnen komen ophalen. Vrijgas zorgt er zelfs voor dat eventuele weghaalkosten die uw vorige leverancier in rekening brengt aan u worden vergoed.


Ik heb een huis gekocht met een propaantank. Wat moet ik doen?

Waarschijnlijk neemt de propaanleverancier van de vorige bewoners ruim voor de overdracht van het huis contact met u op, met het doel u een nieuwe leveringsovereenkomst te laten tekenen. Tekent u niet te snel! U kunt zelf informeren bij verschillende leveranciers wat voor prijs zij u kunnen bieden. De kans is groot dat daar een scherpe prijs tussen zit. In onze priaktijk koemn wij echter maar al te vaak situaties tegen waarbij de prijs die aanvankelijk het laagst was later in de praktijk het hoogst bleek te zijn. De leverancier had deze in een aantal stappen - buiten medeweten van de klant - eenzijdig verhoogd. Het is voor klanten vrijwel onmogelijk dit te controeleren. Door VRIJGAS in te schakelen weet u dat u na een aantal jaar nog steeds de scherpe afgesproken prijs betaalt.


Ik heb een nieuw huis laten bouwen, en wil een propaantank laten plaatsen. Kunt u mij adviseren?

Wij brengen u graag in contact met een betrouwbare leverancier die u voor langere tijd eerlijke prijzen in rekening brengt. Stuurt u ons een bericht, en wij doen u graag een vrijblijvend voorstel. Als klant van VRIJGAS kunt u bovendien gebruik maken van onze gratis prijscontrole.


Hoe weet ik dat de leverancier de prijzen in de toekomst niet eenzijdig verhoogt?

Voor klanten is het heel moeilijk dit te controleren. Omdat de markt voor vloeibaar propaan zo ondoorzichtig is, is het heel moeilijk om te weten of u na verloop van tijd nog steeds de juiste prijs betaalt. Als u Vrijgas heeft ingeschakeld, dan kunt u gebruik maken van hun prijscontrole. Zo weet u zeker dat u na verloop van tijd nog steeds de juiste prijs betaalt. De prijscontrole voor klanten vindt u hier.


Ik heb Vrijgas ingeschakeld, maar nu word ik door mijn leverancier gebeld.

U betaalde jarenlang te veel voor uw propaan en uw leverancier wist dit en had hier geen enkele moeite mee. De leverancier vindt het vervelend dat u hier dankzij VRIJGAS achter bent gekomen, en wil dit liever rechtreeks met u regelen. Daar is het nu te laat voor. De leverancier had jaren de tijd om u een betere prijs te bieden. Gelukkig heeft u zich aangemeld bij VRIJGAS, zodat ook u binnenkort een eerlijke en controleerbare prijs betaalt. U laat uw leverancier weten dat u de onderhandelingen over uw propaanprijs hebt uitbesteed aan VRIJGAS en vraagt hem contact met ons op te nemen.


Waarom zou ik gebruik maken van de service van VRIJGAS?

Kan ik niet net zo goed zelf contact opnemen met mijn leverancier en 10% korting proberen te regelen? Dat kunt u inderdaad doen. Maar waarom zou u de moeite nemen? Uw leverancier heeft u, zonder dat u dat wist, waarschijnlijk jarenlang teveel laten betalen. Waarom zou uw leverancier dat niet weer proberen? Wie zegt dat uw leverancier de prijs niet, zonder dat u dat door heeft, na een tijdje langzaam weer verhoogt? DIt komen wij in onze praktijk maar al te vaak tegen. VRIJGAS heeft toegang tot de marktprijzen, en controleert uw facturen. Het inschakelen van VRIJGAS kost u bovendien niets. Vrijgas ontvangt een commissie van leveranciers gebaseerd op bij hen ondergebrachte volumes.